SỐ SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN TRANG:

XÔNG DÀI

Dài 24,0cm x Rộng 4,0cm
x cao 2,0cm
Nguyên liệu: gỗ hương, có cục hít 2 bên, có thảm chống cháy làm bằng sợi thủy tinh, dễ giặt rửa. 

Xem chi tiết