SỐ SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN TRANG:

Nhang Trầm - 30cm CAO CẤP

Hộp 60 cây
Chiều dài: 29 cm. 
Tăm tre VN.
Thời gian cháy: 40 - 45 phút 

Nguyên liệu: gồm bột gỗ cây dó bầu, trầm hương, bột bời lời và tăm tre tự nhiên.

Xem chi tiết

Nhang Trầm - 30cm

Hộp 60 cây
Chiều dài: 29 cm.
Tăm tre VN.
Thời gian cháy: 40 - 45 phút

Nguyên liệu: gồm bột gỗ cây dó bầu, trầm hương, bột bời lời và tăm tre tự nhiên.

Xem chi tiết

Nhang Quế - 30cm CAO CẤP

36.000đ

Hộp 60 cây
Chiều dài: 29 cm. 
Tăm tre VN.
Thời gian cháy: 40 - 45 phút 

Nguyên liệu: gồm bột cây quế bột bời lời và tăm tre tự nhiên.

Thêm vào giỏ hàng

Nhang Quế - 30cm

Hộp 60 cây
Chiều dài: 29 cm.
Tăm tre VN.
Thời gian cháy: 40 - 45 phút

Nguyên liệu: gồm bột cây quế bột bời lời và tăm tre tự nhiên.

Xem chi tiết