SỐ SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN TRANG:

Nhang Trầm NỤ THÁC KHÓI

Nguyên liệu: trầm hương, gỗ cây gió bầu, bột cây bời lời.
Có lỗ đục phía dưới, tạo đường dẫn khói. Khi cháy sinh ra khói xuống bằng đường dẫn, khả năng xuống khói 70%, tạo thác khói rất đẹp. Nhang nụ không có hình dạng cụ thể.

Xem chi tiết

Nhang Trầm NỤ BÚP SEN

Đáy 17* cao 32 Cháy 25 phút
Nguyên liệu: trầm hương, gỗ cây gió bầu, bột cây bời lời.
Có lỗ đục phía dưới, tạo đường dẫn khói. Khi cháy sinh ra khói xuống bằng đường dẫn, khả năng xuống khói 70%, tạo thác khói rất đẹp. Có hình dạng búp sen rất đẹp.

Xem chi tiết

Nhang Trầm không tăm CAO CẤP (20 gram)

Hộp 60 cây
Chiều dài: 29 cm. 
Tăm tre VN.
Thời gian cháy: 40 - 45 phút 

Nguyên liệu: gồm bột gỗ cây dó bầu, trầm hương, bột bời lời và tăm tre tự nhiên.

Xem chi tiết

Nhang Trầm không tăm (20 gram)

Hộp 60 cây
Chiều dài: 29 cm. 
Tăm tre VN.
Thời gian cháy: 40 - 45 phút 

Nguyên liệu: gồm bột gỗ cây dó bầu, trầm hương, bột bời lời và tăm tre tự nhiên.

Xem chi tiết

Nhang Trầm - 30cm CAO CẤP

Hộp 60 cây
Chiều dài: 29 cm. 
Tăm tre VN.
Thời gian cháy: 40 - 45 phút 

Nguyên liệu: gồm bột gỗ cây dó bầu, trầm hương, bột bời lời và tăm tre tự nhiên.

Xem chi tiết

Nhang Trầm - 30cm

Hộp 60 cây
Chiều dài: 29 cm.
Tăm tre VN.
Thời gian cháy: 40 - 45 phút

Nguyên liệu: gồm bột gỗ cây dó bầu, trầm hương, bột bời lời và tăm tre tự nhiên.

Xem chi tiết

Nhang Quế - 30cm CAO CẤP

36.000đ

Hộp 60 cây
Chiều dài: 29 cm. 
Tăm tre VN.
Thời gian cháy: 40 - 45 phút 

Nguyên liệu: gồm bột cây quế bột bời lời và tăm tre tự nhiên.

Thêm vào giỏ hàng

Nhang Quế - 30cm

Hộp 60 cây
Chiều dài: 29 cm.
Tăm tre VN.
Thời gian cháy: 40 - 45 phút

Nguyên liệu: gồm bột cây quế bột bời lời và tăm tre tự nhiên.

Xem chi tiết