SỐ SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN TRANG:

XÔNG DÀI

Dài 24,0cm x Rộng 4,0cm
x cao 2,0cm
Nguyên liệu: gỗ hương, có cục hít 2 bên, có thảm chống cháy làm bằng sợi thủy tinh, dễ giặt rửa. 

Xem chi tiết

Nhang Trầm NỤ THÁC KHÓI

Nguyên liệu: trầm hương, gỗ cây gió bầu, bột cây bời lời.
Có lỗ đục phía dưới, tạo đường dẫn khói. Khi cháy sinh ra khói xuống bằng đường dẫn, khả năng xuống khói 70%, tạo thác khói rất đẹp. Nhang nụ không có hình dạng cụ thể.

Xem chi tiết

Nhang Trầm NỤ BÚP SEN

Đáy 17* cao 32 Cháy 25 phút
Nguyên liệu: trầm hương, gỗ cây gió bầu, bột cây bời lời.
Có lỗ đục phía dưới, tạo đường dẫn khói. Khi cháy sinh ra khói xuống bằng đường dẫn, khả năng xuống khói 70%, tạo thác khói rất đẹp. Có hình dạng búp sen rất đẹp.

Xem chi tiết